Tvrtka je osnovana 1994 g. pod nazivom Bani d.o.o. Glavna djelatnost je prodaja drvne građe za stolarstvo i građevinarstvo. U vlasništvu ima vakuumsku sušaru kapaciteta 6 - 9 m3, što je prednost da na skladištu uvijek ima suhe drvne građe 10 % +/-2. Postoji mogućnost obrade i prijevoza robe.  
   
   
   
 
web by NIVAGO